Home - Hỏi đáp
icon hoi dap tps

Thẻ thành viên

Thủ tục làm thẻ thành viên của TPSMart như thế nào?

Thủ tục làm thẻ thành viên của TPSMart như thế nào?

Thủ tục làm thẻ thành viên như sau:

Bước 1: KH điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tại quầy Dịch vụ Khách hàng (Sau đây gọi tắt là DVKH) (Hình ảnh Phiếu đăng ký được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo thể lệ này).

Bước 2: Nhân viên DVKH nhập thông tin KH vào hệ thống, hoàn thành thủ tục đăng ký.

Bước 3: KH được cấp miễn phí một thẻ TPSMart có barcode là mã số thẻ.

Bước 4: KH xuất trình thẻ TPSMart (hoặc mã vạch in tạm) tại quầy thu ngân khi thanh toán để tích điểm TPSMart.

Bước 5: Hệ thống tự động cập nhật điểm và cấp bậc của KH sau 24 giờ. Trường hợp mất thẻ: KH liên hệ quầy DVKH để được cấp lại.


Khi là thành viên của TPSMart có những ưu đãi gì?

Khi là thành viên của TPSMart có những ưu đãi gì?

Khi là thành viên của TPSMart KH được hưởng ưu đãi:

Tích lũy điểm khi thanh toán: 10,000 đồng = 1 ĐVM

Cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho KH có thẻ TPSMart.

Đổi ngay Phiếu quà tặng 20.000 đồng khi tích luỹ đủ 400 điểm mua hàng.

Được nhân đôi điểm tích luỹ khi mua sắm vào Ngày Thành Viên (thứ 3 hàng tuần).

Được hưởng những ưu đãi phi tài chính khác (dịch vụ gói quà miễn phí, dịch vụ giao hàng tận nhà,….)


Chi phí cho mỗi lần đăng ký làm thẻ là bao nhiêu?

Chi phí cho mỗi lần đăng ký làm thẻ là bao nhiêu?

Khách hàng được cấp lại thẻ miễn phí trong lần đầu tiên, từ lần thứ hai trở đi, chi phí phát hành là 10.000đ/thẻ.

Ở TPSMart Có phân chia cấp độ thẻ không (VIP, thẻ thường)?

Ở TPSMart Có phân chia cấp độ thẻ không (VIP, thẻ thường)?

Khách hàng được phân cấp ra các cấp bậc: THÀNH VIÊN, THÂN THIẾT và VIP.

Việc xếp cấp bậc sẽ được căn cứ vào số tiền mua hàng mà KH chi tiêu tại hệ thống TPSMart tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm đó.

Cấp bậc KH sẽ được cập nhật trong 24 giờ sau khi phát sinh giao dịch.

Việc xếp cấp bậc không làm trừ điểm số ĐVM mà Khách hàng đã tích lũy được.


Điều kiện nào để được tăng cấp bậc thẻ?

Điều kiện nào để được tăng cấp bậc thẻ?

Cấp bậc khách hàng được quy định như sau: 

Cấp bậc THÀNH VIÊN: ngay khi Khách hàng đăng ký chương trình Thẻ Khách hàng TPSMart và có doanh số tích lũy mua sắm cộng dồn dưới 5 triệu đồng trong năm. 

Cấp bậc THÂN THIẾT: được nâng lên từ cấp bậc THÀNH VIÊN khi Khách hàng có doanh số tích lũy mua sắm cộng dồn từ 5 triệu đồng và dưới 50 triệu đồng trong năm. 

Cấp bậc VIP: được nâng lên từ cấp bậc Khách hàng THÂN THIẾT và có doanh số tích lũy mua sắm cộng dồn từ 50 triệu đồng trở lên trong năm. 


Thẻ Khách hàng thành viên khác thẻ Khách hàng thân thiết như thế nào?

Thẻ Khách hàng thành viên khác thẻ Khách hàng thân thiết như thế nào?

Quy định về ưu đãi và điều kiện duy trì của Thẻ Khách hàng thân thiết và Thẻ Khách hàng thành viên:

THÀNH VIÊN(doanh số mua hàng dưới 5 triệu/năm):

Tích lũy điểm khi thanh toán: 10.000 đồng = 1 ĐVM

Cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho Khách hàng có thẻ TPSMart.

Đổi ngay Phiếu quà tặng 20.000 đồng khi tích luỹ đủ 400 điểm mua hàng.

Được nhân đôi điểm tích luỹ khi mua sắm vào Ngày Thành Viên (thứ 3 hàng tuần).

Được hưởng những ưu đãi phi tài chính khác (dịch vụ gói quà miễn phí, dịch vụ giao hàng tận nhà,….)

THÂN THIẾT(doanh số mua hàng từ 5 đến dưới 50 triệu/ năm): 

Tích lũy điểm khi thanh toán: 10.000 đồng = 2 ĐVM 

Đổi ngay Phiếu quà tặng 20.000 đồng khi tích luỹ đủ 400 điểm mua hàng hoặc Phiếu quà tặng 50.000 đồng cho mỗi 1.000 điểm TPSMart tích lũy. 

Cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho KH có thẻ TPSMart. 

Được nhân đôi điểm tích luỹ khi mua sắm vào Ngày Thành Viên (thứ 3 hàng tuần). 

Nhận phiếu quà tặng 50.000 đồng nhân dịp sinh nhật Khách hàng. 

Nhân đôi số điểm TPSMart tích lũy khi mua hàng vào các dịp đặc biệt, sinh nhật TPSMart. 

Ưu đãi từ các dịch vụ/sản phẩm thuộc hệ thống siêu thị TPSMart 

Được hưởng những ưu đãi phi tài chính khác (dịch vụ gói quà miễn phí, dịch vụ giao hàng tận nhà,….)

 

Khi lên hạng thẻ, tôi có phải đổi sang thẻ khác hay không?

Khi lên hạng thẻ, tôi có phải đổi sang thẻ khác hay không?

Khi đạt ở cấp độ cao hơn hạng thẻ Quý khách đang sở hữu, chương trình sẽ tự động cập nhật và tự nâng cấp độ. Quý khách không phải đổi thẻ sang thẻ khác mà siêu thị TPSMart tự động cập nhập và nâng hạng cho Quý khách.

Nếu mất thẻ thành viên tôi phải làm thế nào? Điểm tích lũy còn hay mất?

Nếu mất thẻ thành viên tôi phải làm thế nào? Điểm tích lũy còn hay mất?

Trường hợp mất thẻ:

Khách hàng vui lòng liên hệ Quầy chăm sóc Khách hàng tại TPSMart gần nhất để làm thủ tục cấp lại theo quy trình như sau:

Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký để được cấp lại thẻ.

Nhân viên DVKH nhập thông tin Khách hàng vào hệ thống, hoàn thành thủ tục đăng ký. Khách hàng được cấp lại miễn phí lần đầu một Thẻ Khách hàng TPSMart mới có barcode là mã thẻ cũ. Điểm tích lũy TPSMart và quyền lợi của Khách hàng vẫn được bảo toàn.


Quyền lợi của khách hàng VIP là gì?

Quyền lợi của khách hàng VIP là gì?

Khi trở thành khách hàng vip của hệ thống siêu thị TPSMart khách hàng sẽ có những quyền lợi sau:

Tích lũy điểm khi thanh toán: 10.000 đồng = 4 ĐVM

Nhận Phiếu quà tặng 100.000 đồng nhân ngày sinh nhật khách hàng.

Được nhân đôi điểm tích luỹ khi mua sắm vào Ngày Thành Viên (thứ 3 hàng tuần).

Đổi ngay Phiếu quà tặng 20.000 đồng khi tích luỹ đủ 400 điểm mua hàng hoặc Phiếu quà tặng 50.000 đồng cho mỗi 1.000 điểm TPSMart tích lũy.

Cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho KH có thẻ TPSMart.

Ưu đãi từ các dịch vụ/sản phẩm thuộc hệ thống TPS & các đối tác.

Được hưởng những ưu đãi phi tài chính khác (dịch vụ gói quà miễn phí, dịch vụ giao hàng tận nhà,….)

Tích lũy điểm

Tôi có được chuyển đổi điểm tích lũy thành tiền mặt không?

Tôi có được chuyển đổi điểm tích lũy thành tiền mặt không?

Quý khách chỉ được tích điểm và quy đổi thành Phiếu Mua Hàng dùng để mua hàng. Cứ 1.000 điểm tích lũy TPSMart, Quý khách có thể đổi ngay Phiếu Mua Hàng 50.000 đồng.

Cách tính điểm tích lũy của TPSMart như thế nào?

Cách tính điểm tích lũy của TPSMart như thế nào?

10.000đ chi tiêu tại hệ thống TPSMart được tích 1 ĐVM đối với Khách hàng hạng Thành viên; Tích luỹ 02 ĐVM đối với Khách hàng hạng Thân thiết và tích luỹ 04 ĐVM đối với KH hạng VIP. Không tính phần tiền lẻ, không làm tròn 10.000đ.

Tích lũy điểm ĐVM có được chuyển cho thẻ khác không?

Tích lũy điểm ĐVM có được chuyển cho thẻ khác không?

ĐVM không thể cho, tặng hoặc chuyển nhượng sang cho người khác.

Việc xếp cấp bậc ở hệ thống TPSMart như thế nào? Xếp cấp bậc có phải tích lũy lại ĐVM từ đầu không?

Việc xếp cấp bậc ở hệ thống TPSMart như thế nào? Xếp cấp bậc có phải tích lũy lại ĐVM từ đầu không?

Quy định về cấp bậc Khách hàng, Khách hàng được phân cấp ra các cấp bậc: THÀNH VIÊN, THÂN THIẾT và VIP.

Việc xếp cấp bậc sẽ được căn cứ vào số tiền mua hàng mà Khách hàng chi tiêu tại hệ thống TPSMart tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm đó.

Cấp bậc Khách hàng sẽ được cập nhật trong 24 giờ sau khi phát sinh giao dịch.

Việc xếp cấp bậc không làm trừ điểm số ĐVM mà Khách hàng đã tích lũy được.

Đổi – trả hàng

Nếu tôi có nhu cầu đổi sản phẩm thì phải liên hệ với bộ phận nào để được giải quyết?

Nếu tôi có nhu cầu đổi sản phẩm thì phải liên hệ với bộ phận nào để được giải quyết?

Quý khách có nhu cầu đổi/trả hàng hóa vui lòng thực hiện tại phòng Dịch vụ Khách hàng trong Siêu thị TPSMart mà Quý khách đã mua hàng trong thời gian 03 ngày kể từ ngày mua hàng.